Friday, June 11, 2010

Tak mahu.

aku tak mahu balik perlis.
aku tak mahu.
tak mahu.
tak mahu.
tak mahu.
tak mahu.
tak mahu.
tak mahu.
tak mahu.
dan
TAK MAHU!